Om prosjektet

Riktigere antibiotikabruk i kommunene (RAK) er et kvalitetsforbedringsprosjekt i allmennpraksis. Prosjektet er utviklet og drives av Antibiotikasenteret for primærmedisin i samarbeid med Senter for kvalitet i legekontor. Deltagende allmennleger får to personlige antibiotikarapporter fra Reseptregisteret, og gjennomfører tre e-læringskurs og tre gruppemøter.

Prosjektet startet opp i Buskerud fylke i november 2016. Fra 1. februar 2017 ble prosjektet tilbudt 30 tilfeldig utvalgte kommuner, slik at vi kan undersøke hvilken virkning kurset gir. Fastlegene inviteres så fylkesvis:

2017: Akershus, Finnmark, Troms og Sør-Trøndelag
2018: Oslo, Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Oppland
2019: Rogaland, Agderfylkene, Nord-Trøndelag, Hedmark
2020: Østfold, Telemark, Nordland, Vestfold, Hordaland
Filmen nedenfor gir en kort introduksjon.

cropped-logo-asp-rgb_01-croppet-2.pngskil_logo