Om prosjektet

Riktigere antibiotikabruk i kommunene (RAK) er et kvalitetsforbedringsprosjekt i allmennpraksis. Prosjektet er utviklet og drives av Antibiotikasenteret for primærmedisin i samarbeid med Senter for kvalitet i legekontor.

Prosjektet startet opp i Buskerud fylke i november 2016, ved at alle fastlegene i Buskerud ble invitert til å delta på et 15 timers kurs. Over halvparten av fastlegene i fylket deltar nå på dette kurset.

Fra 1. februar 2017 ble prosjektet tilbudt 30 tilfeldig utvalgte kommuner, slik at vi kan undersøke hvilken virkning kurset gir. I løpet av 2017 blir Akershus, Finnmark, Troms og Sør-Trøndelag invitert med på prosjektet.

Filmen nedenfor gir en kort introduksjon.

 

cropped-logo-asp-rgb_01-croppet-2.pngskil_logo