Ressurser

Her finner du ressurser som brukes i kurset. Det meste av dette er også tilgjengelig i e-portalen.

Kompendiet som beskriver hele kursets gang.

Eksempelrapport – inneholder ikke dine egne tall.

Gruppemøte 1: Powerpointpresentasjon

Gruppemøte 2: Powerpointpresentasjon

Gruppemøte 3: Powerpointpresentasjon

For RAK-studien (30 spesielt inviterte kommuner):

Invitasjonsbrev til kommunelegene, informasjonsbrev til fastlegene sendt ut desember 2016, og formell invitasjon til fastlegene sendt ut januar 2017.

Information in English