Blog

Invitasjon til fastlegene i Buskerud

Alle fastleger i Buskerud fylke inviteres i disse dager til å melde seg på RAK-prosjektet. Invitasjonen sendes etterutdanningsgruppene ved gruppesekretær. Kontakt Anne Britt Mølsæter ( a.b.molsater@medisin.uio.no ) ved spørsmål.

Nettside på plass

Vi har nå, som dere ser, opprettet en nettside for prosjektet RAK – Riktigere Atibiotikabruk i Kommunene. Nettsiden skal informere om prosjektet, og peke til ressursene som deltagerne kan benytte. Mer info kommer!