Nyheter

Invitasjon til fastlegene i Buskerud

Alle fastleger i Buskerud fylke inviteres i disse dager til å melde seg på RAK-prosjektet. Invitasjonen sendes etterutdanningsgruppene ved gruppesekretær. Kontakt Anne Britt Mølsæter ( a.b.molsater@medisin.uio.no ) ved spørsmål.