Blog

Åpent for påmelding

Påmeldingssiden er nå åpen for allmennleger/fastleger i de 30 studiekommunene i RAK-studien, og for allmennleger/fastleger i Akershus. Se lenke på forsiden, eller gå direkte til påmeldingssiden.

E-læringskurs 2 er klart

E-læringskurs 2: Luftveisinfeksjoner er nå lagt ut på SKILs e-portal. Kurset bør gjennomføres før andre gruppemøte.

Feil i e-læringskurs 1

Takk til alle som har meldt inn feil i e-læringskurs 1, spørsmål om PCR. En korrigert versjon av kurset legges ut rundt månedsskiftet januar/februar. Det er IKKE nødvendig å ta denne delen av kurset på nytt – alle vil få godkjent kurset selv om akkurat dette spørsmålet ikke markeres som riktig.

Oppstart RAK-studien

1.februar 2017 er det oppstartmøte for RAK-studien på Gardermoen. Da vil representanter (kommuneleger/fastleger) fra rundt 30 kommuner samles for å få en innføring i kursopplegget. Deretter kan fastlegene starte kursopplegget.

Vi i ASP og SKIL gleder oss til å treffe dere!

Oppstart RAK Buskerud

24.november er det oppstartmøte for RAK Buskerud. Da vil rundt 25 fastleger – som er gruppesekretærer i hver sin etterutdanningsgruppe – samles i Drammen for å få en innføring i kursopplegget. Deretter kan etterutdanningsgruppene starte kursopplegget.

Vi i ASP og SKIL gleder oss til å treffe alle gruppesekretærene!

Invitasjon til fastlegene i Buskerud

Alle fastleger i Buskerud fylke inviteres i disse dager til å melde seg på RAK-prosjektet. Invitasjonen sendes etterutdanningsgruppene ved gruppesekretær. Kontakt Anne Britt Mølsæter ( a.b.molsater@medisin.uio.no ) ved spørsmål.

Nettside på plass

Vi har nå, som dere ser, opprettet en nettside for prosjektet RAK – Riktigere Atibiotikabruk i Kommunene. Nettsiden skal informere om prosjektet, og peke til ressursene som deltagerne kan benytte. Mer info kommer!