Nyheter

Feil i e-læringskurs 1

Takk til alle som har meldt inn feil i e-læringskurs 1, spørsmål om PCR. En korrigert versjon av kurset legges ut rundt månedsskiftet januar/februar. Det er IKKE nødvendig å ta denne delen av kurset på nytt – alle vil få godkjent kurset selv om akkurat dette spørsmålet ikke markeres som riktig.

Oppstart RAK-studien

1.februar 2017 er det oppstartmøte for RAK-studien på Gardermoen. Da vil representanter (kommuneleger/fastleger) fra rundt 30 kommuner samles for å få en innføring i kursopplegget. Deretter kan fastlegene starte kursopplegget.

Vi i ASP og SKIL gleder oss til å treffe dere!

Oppstart RAK Buskerud

24.november er det oppstartmøte for RAK Buskerud. Da vil rundt 25 fastleger – som er gruppesekretærer i hver sin etterutdanningsgruppe – samles i Drammen for å få en innføring i kursopplegget. Deretter kan etterutdanningsgruppene starte kursopplegget.

Vi i ASP og SKIL gleder oss til å treffe alle gruppesekretærene!