Kvalitetsarbeid

God kvalitet på legekontor er viktig for både pasientene og de som jobber der. Kvalitetsarbeid gir bedre kontroll og oversikt over egen praksis, og fører til kontinuerlig forbedring. Det bidrar også til bedre prioritering av tid og ressurser på det som er viktig. Senter for kvalitet i legekontor (SKIL) tilbyr hjelp til kvalitetsarbeid tilpasset legekontor. Les mer på www.skilnet.no.