Category: Ukategorisert

RAK-oppstart i Møre og Romsdal

Oppstartmøtet for RAK i Møre og Romsdal ble avholdt i Molde 19. april. Rundt 12 fastleger deltok, og er nå klare for å sette i gang kurset for sine gruppedeltagere.

Feil i Oslo-forskrivningsrapporten

Vi har oppdaget en feil i forskrivningsrapporten som er sendt ut til RAK-deltagere i Oslo; tallene/figurene for Oslo kommune/fylke stemmer ikke. Alle andre tall/figurer er riktige. Du finner en rettet rapport her – denne viser kun tall/figurer for Oslo. Vi beklager feilen.

RAK-oppstart i Oslo

8. februar var det Oslo sin tur. Rundt 45 fastleger deltok på oppstartmøtet for RAK i Oslo, og er nå klare til å geleide egen etterutdanningsgruppe gjennom det 15 timers kurset. Takk til alle involverte for et godt møte!

RAK-oppstart i Sør-Trøndelag

30.november var det oppstartmøte for RAK-kurset i Sør-Trøndelag. Rundt 20 fastleger deltok på møtet, og er nå klare for å geleide egen etterutdanningsgruppe gjennom det 15 timers kurset. Det var topp stemning og gode diskusjoner – takk til alle involverte for et godt møte!

RAK-oppstart i Troms

12. oktober var det oppstartmøte for RAK i Troms fylke. Rundt 20 fastleger i Troms har nå fått en innføring i gruppeopplegget, og skal geleide egen etterutdanningsgruppe gjennom RAK-kurset. Vi håper kurset blir til glede og nytte.

Foreløpig versjon av e-læringskurs 3 er klart

De første gruppene er nå klare for tredje og siste gruppemøte. En foreløpig versjon av e-læringskurs 3 er nå klart, og ligger tilgjengelig i e-portalen. Powerpointfilen til gruppemøte 3 ligger også i e-portalen, dessuten her.

En revidert versjon av e-læringskurs 3 vil være klart i løpet av september. Vi ber om at RAK-deltakerne som har mulighet til det, venter med å ta e-læringskurs 3 til revidert versjon er på plass.

RAK-oppstart i Finnmark

4. mai var det oppstartmøte i Alta for RAK i Finnmark. Det ble rapportert om stort engasjement og godt oppmøte!

Oppstartmøte for RAK-Akershus gjennomført

23.mars var det oppstartmøte for RAK-kurset i Akershus. Rundt 30 smågrupper vil delta på kurset. Lykke til og god fornøyelse til alle deltakere – og ikke nøl med å kontakte oss ved spørsmål eller problemer underveis.

Åpent for påmelding

Påmeldingssiden er nå åpen for allmennleger/fastleger i de 30 studiekommunene i RAK-studien, og for allmennleger/fastleger i Akershus. Se lenke på forsiden, eller gå direkte til påmeldingssiden.