Forskningsresultater fra RAK-studien

I RAK-studien har vi blant annet intervjuet fastleger og kommuneoverleger om kvalitetsforbedring generelt, og om RAK-prosjektet spesielt. To artikler er publisert fra studien:

https://www.mdpi.com/2079-6382/8/3/120

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02813432.2020.1794400