RAK-oppstart i Møre og Romsdal

Oppstartmøtet for RAK i Møre og Romsdal ble avholdt i Molde 19. april. Rundt 12 fastleger deltok, og er nå klare for å sette i gang kurset for sine gruppedeltagere.