Feil i Oslo-forskrivningsrapporten

Vi har oppdaget en feil i forskrivningsrapporten som er sendt ut til RAK-deltagere i Oslo; tallene/figurene for Oslo kommune/fylke stemmer ikke. Alle andre tall/figurer er riktige. Du finner en rettet rapport her – denne viser kun tall/figurer for Oslo. Vi beklager feilen.