Archive: 19. april 2018

RAK-oppstart i Møre og Romsdal

Oppstartmøtet for RAK i Møre og Romsdal ble avholdt i Molde 19. april. Rundt 12 fastleger deltok, og er nå klare for å sette i gang kurset for sine gruppedeltagere.

Feil i Oslo-forskrivningsrapporten

Vi har oppdaget en feil i forskrivningsrapporten som er sendt ut til RAK-deltagere i Oslo; tallene/figurene for Oslo kommune/fylke stemmer ikke. Alle andre tall/figurer er riktige. Du finner en rettet rapport her – denne viser kun tall/figurer for Oslo. Vi beklager feilen.