RAK-oppstart i Oslo

8. februar var det Oslo sin tur. Rundt 45 fastleger deltok på oppstartmøtet for RAK i Oslo, og er nå klare til å geleide egen etterutdanningsgruppe gjennom det 15 timers kurset. Takk til alle involverte for et godt møte!