RAK-oppstart i Troms

12. oktober var det oppstartmøte for RAK i Troms fylke. Rundt 20 fastleger i Troms har nå fått en innføring i gruppeopplegget, og skal geleide egen etterutdanningsgruppe gjennom RAK-kurset. Vi håper kurset blir til glede og nytte.