Foreløpig versjon av e-læringskurs 3 er klart

De første gruppene er nå klare for tredje og siste gruppemøte. En foreløpig versjon av e-læringskurs 3 er nå klart, og ligger tilgjengelig i e-portalen. Powerpointfilen til gruppemøte 3 ligger også i e-portalen, dessuten her.

En revidert versjon av e-læringskurs 3 vil være klart i løpet av september. Vi ber om at RAK-deltakerne som har mulighet til det, venter med å ta e-læringskurs 3 til revidert versjon er på plass.