Oppstartmøte for RAK-studien gjennomført

1.februar var representanter for 26 av de 30 inviterte kommunene i RAK-studien samlet på Gardermoen. Takk for engasjement og aktiv deltagelse!