Åpent for påmelding

Påmeldingssiden er nå åpen for allmennleger/fastleger i de 30 studiekommunene i RAK-studien, og for allmennleger/fastleger i Akershus. Se lenke på forsiden, eller gå direkte til påmeldingssiden.