Archive: 30. januar 2017

Åpent for påmelding

Påmeldingssiden er nå åpen for allmennleger/fastleger i de 30 studiekommunene i RAK-studien, og for allmennleger/fastleger i Akershus. Se lenke på forsiden, eller gå direkte til påmeldingssiden.

E-læringskurs 2 er klart

E-læringskurs 2: Luftveisinfeksjoner er nå lagt ut på SKILs e-portal. Kurset bør gjennomføres før andre gruppemøte.

Feil i e-læringskurs 1

Takk til alle som har meldt inn feil i e-læringskurs 1, spørsmål om PCR. En korrigert versjon av kurset legges ut rundt månedsskiftet januar/februar. Det er IKKE nødvendig å ta denne delen av kurset på nytt – alle vil få godkjent kurset selv om akkurat dette spørsmålet ikke markeres som riktig.

Oppstart RAK-studien

1.februar 2017 er det oppstartmøte for RAK-studien på Gardermoen. Da vil representanter (kommuneleger/fastleger) fra rundt 30 kommuner samles for å få en innføring i kursopplegget. Deretter kan fastlegene starte kursopplegget.

Vi i ASP og SKIL gleder oss til å treffe dere!